Velkommen til nye beboere

Velkommen til Sameiet Majorstutorvet

Her følger litt informasjon til nye seksjonseiere og leietakere. Sameiet informerer beboerne gjennom hjemmesiden majorstutorvet.no og en digital oppslagstavle i hver oppgang.

På hjemmesiden finner du vedtekter, husordensregler og branninstruks og kontaktinformasjon til driftsleder, styre, vaktmester, forretningsfører og andre.

På oppslagstavlene finner du tips og driftsmeldinger.

Vår driftsleder på deltid heter Maria Nikolaisen. Hun har telefon 918 87 555 og epost: nikolaisen.maria@gmail.com.

Driftsleder skal kontaktes for bestilling av nøkler og skilt til postkasse, ringetablå og portåpner til garasjen.

Det er viktig at nye beboere setter seg inn i vedtekter, husordensregler og branninstruks.

  • Utleie av leilighet skal varsles skriftlig til styret eller forretningsfører. Leietaker kan ikke flytte inn uten styrets samtykke.
  • All oppussing som medfører sjenerende støy skal varsles ved oppslag i begge oppganger og hos Deichman Majorstuen, Coop Extra og Klinikk for alle. Varselet skal inneholde informasjon om tidsrom, leilighetsnummer og telefonnummer til seksjonseier eller entreprenør.
  • Bruk av boremaskin og hamring skal bare skje på dagtid mellom kl. 8.00 og 17.00 mandag til fredag og mellom klokken 10.00 og 16.00 på lørdager og er ikke tillatt på helligdager.
  • Det er ikke tillatt å lade biler i garasjen unntatt ved ladestasjon for elbiler, som er godkjent av sameiets elektroentreprenør. Ta kontakt med styret hvis du ønsker ladestasjon på din parkeringsplass.
  • Vil du sette opp oppslag: Send en SMS til tlf. 55446530, innled med HH2G17 og et mellomrom før selve meldingen. Meldingen bør inneholde navn og kontaktinformasjon. Gjelder meldingen bare en av oppgangene, skriv enten HH2 eller G17 pluss mellomrom før selve meldingen. Du kan også sende en e-post til styremedlem Didrik Lilja, som er ansvarlig for oppslagstavlene. E-postadressen er: didrik.lilja@hotmail.com
  • Nye beboere bes ta kontakt med Viken Fiber, som er leverandør av internett og TV-signaler på telefon 21454500. Internett (50/50 Mbps) og 20 TV-kanaler er inkludert i fellesutgiftene. 5 av kanalene er valgfrie. Dekoder og fjernkontroll skal følge leiligheten ved flytting.
  • Les mer på www.majorstutorvet.no