Uteplasser og balkonger

DSCN0450DSCN0457DSCN0471DSCN0456DSCN0451Retningslinjer for skillevegger på balkongene

Styret vedtok på sitt møte 19. juni 2017 retningslinjer for oppsett av skillevegger av glass på balkongene. Retningslinjene er fastsatt etter at det ble fremmet forslag om det på årsmøtet 1. mars 2017.

Bakgrunn: De som ønsker å montere glasskillevegg på sin balkong må følge de retningslinjer som styret i sameiet har fastlagt i hht paragraf 9 i sameiets vedtekter og som fremgår av foreliggende notat.

Retningslinjene er en formalisering av skisser og anbefalinger fra tidligere styrer i sameiet og inngår nå som en del av sameiets Husordensregler.

Retningslinjene er basert på at en nymontert glasskillevegg og omramming i så stor grad som mulig skal ha tilsvarende kvalitet, farge og gjennomsiktighet på glasset og omramming som i de eksisterende balkongbrystningene.

Retningslinjer:

1. Montering av glasskillevegger på balkonger i sameiet kan kun gjennomføres etter at skriftlig samtykke fra nabo(er) foreligger.

2. Arbeidene forutsettes gjennomført av autorisert glassmester.

Teknisk utførelse:

Glasstykkelse: Minimum 6 mm.

Farge på glass: Som glass i eksisterende balkongbrystninger. (Sotfarget)

Etter styrevedtak 18/6 2019 tillates også frostet glass.

Farge på omramming:  Som omramming på eksisterende balkongbrystninger.

Format: Glasskilleveggen skal være i et rektangulært format.

(Ca. mål ferdig montert: 880×2400, ca. mål glass: 850×2370)

Bredde: Fylle mellomrommet mellom balkongdelevegg og håndlist på balkongbrystning.

Høyde: Fra balkongdekke i balkong til underkant balkong over. For balkonger i 5. etasje som ikke vender mot atriet skal høyden regnes til underkant takutspring.

Plassering: Skilleveggen kan monteres på «egen side» av eksisterende brystning eller midt mellom to tilstøtende balkonger. Løsning avklares med nabo.

Aktuelle glassleverandører:

– Høybråten Glasservice As, Tlf. 22303070, post@hgs.as

-Glassmester Knut Furulund As, Tlf. 22280490, post@furulund.no

Det finnes også lokale glassmestere, som f. eks. BO-Glass i Jacob Aalls gate

(Bildene viser insetting av glass-skillevegger på sameiets balkonger.)

Vedlikehold av uteplasser

Sameierne har selv ansvar for å vedlikeholde vinduer og treverk på uteplasser/balkonger. (Unntatt er takvinduene i toppetasjen).

Sameiet sørger for malingen. Det er Drygolin vindu og dør, Hardangerbrun BY 30  (RAL 8028). Det foreligger også en rammeavtale med Scandic Markiser som gir 25 prosent rabatt på veiledende priser. De kan kontaktes på oslo@scandic.no eller telefon 04990.

Beboere som vil utføre vedlikehold kan henvende seg til driftsleder Maria Nikolaisen, som vil sørge for at maling blir utlevert.

All bruk av markiseduk skal være med samme type duk. Skillevegger mellom balkonger skal være av glass. Det finnes egne regler for oppsetting av glassvegger mellom balkonger.

Se markiseduken her:

Innskanning 2