Brann og Sikkerhet

Branninstruks for sameiet Majorstutorvet

 1. Hva gjør du når brannalarmen går i bygget?
 2. A) Dersom rømningsveiene er gangbare:

1) Gå raskest mulig fra leiligheten og ned til inngangspartiet. Bruk ikke heis. Ved behov – hjelp barn, eldre og uføre.

2)Sjekk på displayet hvor det er varslet brann.

3)Vurder situasjonen. Kan den håndteres av sameierne: Få hjelp og forsøk å slukke brannen (still deretter displayet tilbake til normal, jfr. punkt 2)

4) Dersom situasjonen tilsier det: Ring brannvesenet, tlf. 110.

Brannvarslingsanlegget i sameiet varsler ikke brannvesenet

5)Etter at brannvesenet eventuelt er varslet. Møt dem ved hovedinngangen og bistå med informasjon. Brannvesenet vil på dette tidspunktet overta ansvaret for den videre håndtering av situasjonen.

 1. B) Dersom rømningsveiene er fulle av røyk. Bli i leiligheten. Hold døren til korridoren lukket. Varsle om din tilstedeværelse i bygget fra balkongen.
 2. Hva gjør du når brannalarmen går i din leilighet?
 3. A) Ved mindre hendelse:

1) Slukk brannen ved hjelp av brannslukningsutstyr eller på annet vis.

2) Luft ut røyk gjennom verandadør og vinduer. Hold døren til korridoren lukket, ellers kan brannalarmen i hele bygget bli utløst.

3) Gå deretter ned i første etasje og slå av alarmen på displayet ved inngangsdøren. Dette gjøres ved å trykke på knappen avstill klokker og deretter tilbakestilling. (Det vil da bevege seg en prikket linje øverst på displayet. Dette betyr at branndetektorer i hele bygget sjekkes. Bli stående til du får beskjed om at anlegget i din leilighet er avstengt. Dersom det fortsatt varsles brann på displayet, må du lufte mer i leiligheten og gjenta denne prosedyren.

 1. B) Ved alvorlig brann: Følg instruksen under punkt 1.

Forebyggende tiltak:

 1. a) rømningsveiene (bl.a. korridorene) skal holdes åpne. Ikke på noe tidspunkt skal det plasseres gjenstander i disse som forhindrer eller vanskeliggjør ferdsel.
 2. b) Alle leiligheter skal ha brannslukkingsapparater. Disse må ristes på jevnlig for å fungere. Med års mellomrom bør de kontrolleres av ekspert. Gjør deg kjent med hvordan apparatet brukes.
 3. c) Gjør deg kjent med hvordan apparatet brukes.
 4. d) Sameiets brannvarslingsanlegg er levert av Autronica. Dette selskapet har sameiet også en serviceavtale med. Den enkelte sameier skal ikke foreta noen form for vedlikehold på branndetektorene.

Alarmforsinkelse i leilighetene – Bruksanvisnsing

 

Alle leilighetene har  en alarmforsinkelsesknapp  ved siden av entredøren. Hvis alarm blir utløst i din leilighet, har du tid til å sjekke om det er brann før alarmen går i hele bygningen.

1)Ved rødt blinkende lys på enheten, trykk på gul knapp i 1 sekund. Da vil det blinke oransje.

2)Sjekk om det er brann. Hvis ikke, luft gjennom balkongdør og vinduer. Ikke åpne entredøren. Det tar ca. fire minutter før alarmen går i hele bygningen.

Hvis det er branntilløp, følg prosedyre for evakuering/slukking i branninstruksen.

3)Hvis du skal lage mat som forårsaker mye stekeos, kan du hindre at alarmen går i leiligheten ved å trykke på gul knapp på forhånd i 5 sekunder. Da vil røykdelen av detektoren være ute av drift i 30 minutter.

Brannslukingsutstyr i leilighetene

 • Eier har ansvar for at leiligheten har brannslukningsutstyr. Pulverapparat er mest brukt. Apparatet skal være på minst 6 kilo.
 • Brannslukningsapparater går ut på dato. De skal kontrolleres av fagfolk hvert femte år. Pulverapparater skal ha service eller må skiftes hvert 10. år. Produksjonsdato står nederst på apparatet.
 • Sjekk med jevne mellomrom at nålen i trykkmåleren på toppen av apparatet står på grønt felt.
 • Hver tredje måned bør du vende pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg. Lytt etter lyden av pulver som sildrer nedover. (Kilde: Norsk brannvernforening/DSB/If)

 

 

Tips og råd om el-sikkerhet fra Hafslund Nett

Under følger lenke til en brosjyre som er utarbeidet av Hafslund Nett. 40 prosent av brannene i Norge har elektrisk årsak. Derfor er god el-sikkerhet også viktig for brannsikkerhet og trygghet for alle i sameiet.

Elsikkerhet i hjemmet

 

Brannsikkerhet er noe av det viktigste i et boligsameie.

I husordensreglene er dette spesielt fremhevet – og her følger de viktige punktene som angår brann- og vann:

9. Enhver plikter å vise forsiktighet for å forebygge fare for brann og behandle ild og brannfarlige ting slik at brann ikke kan oppstå, samt i branmntilfelle, å foreta det som er mulig for å begrense skadedevirkningene (Brannvernlovens paragraf 13). Elektriske panelovner må ikke tildekkes av gardiner/møbler og lignende.

10. Rømningsveiene skal alltid være fri. det skal ikke lagres eller settes noe i disse som kan hindre rømning eller forårsake brannfare. Beboere skal være kjent med hvor brannslukningsutstyret til leilighetene er plassert. For øvrig vises til særskilt branninstruks.

11. Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kiler eller lignende.

12. Vaske- og oppvaskemaskiner skal være fast tilkoblet – både tilførsel og avløp.

13. Gulvsluk i bad skal renses og bunnfall fjernes minst en gang i året. Ved utbedring av bad må den enkelte beboer vise spesiell aktsomhet slik at sluk ikke tettes. Rensing av stikkledninger fra bad og kjøkken ut til stamledning er den enkelte sameiers ansvar.

14. Beboer forplikter seg til å holde leiligheten tilstrekkelig oppvarmet – også ved fravær.

15. Rør- og våtromsarbeider skal bare utføres av kyndig person i samsvar med gjeldende våtromsnormer.