Branninstruks

Ved brann

Redde

 • Forlat raskt bygningen
 • Sørg for at alle kommer seg i sikkerhet, – hjelp barn, eldre og uføre
 • Bli værende i leiligheten hvis du ikke klarer å komme deg ut, se under
 • Bruk kun trappene ved evakuering
 • Ikke bruk heisene
 • Gå til felles møteplass utenfor inngangspartiet

Brannrøyk er svært giftig og dersom korridor og/eller trapperommet er fylt av røyk, – gå tilbake til leiligheten. Sørg for at dør mellom leilighet og korridor/trapperom er lukket. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

Varsle

 • Varsle alle i boligen
 • Utløs brannalarm ved å trykke inn knappen på manuell melder
 • Varsle Brann- og redningsetaten ved å ringe nødnummer 110
 • Oppgi riktig adresse
 • Følg instruksene fra brannvesenet

Brannvarslingsanlegget i sameiet varsler ikke Brann- og redningsetaten.

Slokke

 • Lukk alle dører og vinduer
 • Forsøk å slokke brannen, men utsett ikke deg selv eller andre for fare.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Ved brannalarm

 • Varsle alle i boligen
 • Lukk alle dører og vinduer
 • Forlat raskt bygningen
 • Bruk kun trappene ved evakuering
 • Ikke bruk heisene
 • Gå til felles møteplass utenfor inngangspartiet

Sjekk displayet på brannmannspanelet om hvor det er utløst alarm. Kontroller leiligheten eller området hvor brannalarm er utløst. Avstill klokker og tilbakestill hvis mulig.

Ved varsling i leilighetene

Alle leilighetene har en lokal alarmforsinkelsesenhet i eller i nærheten av entreen. Hvis alarm blir utløst i din leilighet, har du tid til å sjekke om det er brann før alarmen går i hele bygningen.

Alarmforsinkelse i leilighetene – Bruksanvisning

Hvis du skal lage mat som forårsaker mye stekos, kan du hindre at alarmen går i leiligheten ved å trykke på gul knapp på forhånd i 5 sekunder. Da vil røykdelen av detektoren være ute av drift i 30 minutter.

Brannslukningsutstyr i leilighetene
Eier har ansvar for at leiligheten har brannslukningsutstyr. Etter dagens regler skal våre boligenheter ha minimum ett pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver.
Gjør deg kjent med hvordan apparatet brukes og dens krav for service og kontroll.

Brannsikkerhet er noe av det viktigste i et boligsameie.
I husordensreglene er dette spesielt fremhevet og her følger de viktige punktene som angår brann:

 • Enhver plikter å forebygge fare for brann og behandle ild og brannfarlige ting slik at brann ikke kan oppstå og å foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene ved brann. Elektriske panelovner må ikke tildekke av gardiner/møbler og lignende.
 • Rømningsveiene skal alltid være fri. Det skal ikke lagres eller settes noe i disse som kan hindre rømning eller forårsake brannfare. Beboere skal være kjent med hvor brannslukningsutstyret til leiligheten er plassert. For øvrig vises det til særskilt branninstruks.
 • Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kiler eller lignende.

Sameiets brannvarslingsanlegg er levert av Autronica. Dette selskapet har sameiet også en serviceavtale med. Den enkelte sameier skal ikke foreta noen form for vedlikehold på branndetektorene.

 Tips og råd om el-sikkerhet fra Hafslund Nett
Under følger lenke til en brosjyre som er utarbeidet av Hafslund Nett. 40 prosent av brannene i Norge har elektrisk årsak. Derfor er god el-sikkerhet også viktig for brannsikkerhet og trygghet for alle i sameiet.

Elsikkerhet i hjemmet