Sommerfesten avlyst

Sommerfesten onsdag 19. juni er avlyst fordi det er varslet regnvær.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Sommerfesten avlyst

Opprydning i sykkelparkeringen

Det er trangt om plassen for syklene. Derfor vil sykler som ikke er i bruk bli fjernet. Alle sykler må merkes med eiers navn og leilighetsnummer, senest innen utgangen av juni. Umerkede sykler blir så fjernet. De blir oppbevart i sameiets bod i tre måneder, før de blir fjernet for godt.

Blir din sykkel fjernet, kan du kontakte driftsleder og få den utlevert.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Opprydning i sykkelparkeringen

Brannklokketest

Det blir utført test av brannvarslingsanlegget  inkludert brannklokkene onsdag 19. juni i mellom klokken 12:00 og 14:00.

Klokkene vil ringe gjentatte ganger med noen minutters alarm hver gang. Det er ikke nødvendig å gå ut av bygningen.

 

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Brannklokketest

Garasjevask

Det blir vask av indre garasje 24. juni og ytre garasje 25. juni. Det betyr at alle biler i indre garasje må være ute av anlegget mandag 24. juni i tidsrommet 07:30 til 17:00. Tilsvarende gjelder i ytre garasje tirsdag 25. juni.

Indre garasje kan brukes 25. juni mot å vise tålmodighet hvis det blir litt ventetid i ytre del.

For at vaktmesteren skal komme til overalt og få rengjort alle parkeringsplasser og kjørebaner, må alle biler fjernes.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Garasjevask

Arbeider i garasjen

Arbeidene med nytt brannvarslingsanlegg er i gang. I den forbindelse skal detektorer i garasjeanlegge byttes. Fordi mange er plassert over biloppstillingsplasser, må en del bileiere fjerne bilene for å gi elektrikerne tilgang. De bileierne det gjelder har fått personlig beskjed på epost. Arbeidet vil bli utført torsdag 13. juni fra klokken 07.00-13.00 i indre garasje og fra 13.00-17.00 i ytre garasje. Det kan bli mindre forskyvninger av klokkeslettene.

Eiere av biloppstillingsplasser som har fått beskjed, må sørge for at bilene er flyttet. Dersom du leier ut eller låner bort garasjeplassen, eller noen har parkert ulovlig på din plass er du som eier ansvarlig for at bilen blir flyttet. Ta eventuelt kontakt med driftsleder Maria Nikolaisen på telefon 918 87 55 eller med Terje Løwer på telefon 901 85 460.

Styret kommer tilbake med mer informasjon om fremdriften i prosjektet.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Arbeider i garasjen

Velkommen til sommerfest

Alle sameiere og beboere i Majorstutorvet inviteres til sommerfest i atriet fra kl. 18.00 onsdag 19.juni.

Det blir forfriskninger, vrimlestund, pølser med tilbehør, kaffe og kaker. Som vanlig blir det svingende musikk, flagging fra balkonger mot atriet og loddsalg.

Værforbehold.

For å kunne planlegge innkjøp etc. er vi avhengig av å vite hvor mange som vil delta.

Gi beskjed på epost til Maria Nikolaisen på nikolaisen.maria@gmail.com. Eller legg en lapp i styrets postkasser.

Merk påmeldingen med leilighetsnummer og antall personer.

Påmelding innen lørdag 15. juni.

Vi tar gjerne imot premier til loddsalget.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Velkommen til sommerfest

Advarer mot å flytte taxiholdeplass

Styret advarer i en uttalelse til Bymiljøetaten mot å flytte taxiholdeplassen fra Slemdalsveien til Harald Hårfagres gate. I uttalelsen skriver styret blant annet at det vil medføre støy og forurensning. Leilighetene våre mot Harald Hårfagres gate er ensidige, har soverom og eneste luftemulighet mot gaten.

Bymiljøetaten vurderer å flytte holdeplassen for å anlegge sykkelfelt i begge retninger i Slemdalsveien og Valkyriegate.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Advarer mot å flytte taxiholdeplass

Husk reglene for støy og oppussing

Styret minner om at støyende byggearbeider skal varsles på oppslagstavlene og til Klinikk for alle og Deichman. Varselet skal inneholde opplysninger om tidsrom for arbeidene og telefonnummer til sameier eller håndverker. Varsel til Klinikk for alle og Deichman må skje direkte fra den ansvarlige for oppussingen.

Boring og hamring er bare tillatt fra mandag til fredag mellom kl. 8.00 og 17.00 og lørdag fra kl. 10.00 til 16.00 – og er ikke tillatt på søn- og helligdager.

De ansvarlige må sørge for at det er ryddig i fellesområder ute og inne og for vasking hvis det blir skittent i fellesarealene.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Husk reglene for støy og oppussing

Innbetaling til ny brannsentral

På årsmøtet ble det vedtatt å installere ny brannsentral. Eksisterende sentral er i ferd med å bli utdatert og det er vanskelig å skaffe reservedeler. Brannsentralen finansieres med innbetaling fra seksjonseierne. Forretningsfører sender første faktura i mai med betalingsfrist 1. juli. Arbeidene vil starte i mai og være fullført i oktober.

Husk at alle leiligheter må ha brannslukningsapparat. Disse må snus jevnlig for at ikke pulveret skal klumpe seg. Sjekk også at den ikke er utløpt på dato.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Innbetaling til ny brannsentral

Taxiholdeplass i Harald Hårfagres gate?

Bymiljøetaten planlegger sykkelfelt i Slemdalsveien og Valkyrie gate. Det betyr at parkeringsplassene forsvinner. Man vurderer også å flytte taxiholdeplassen til Harald Hårfagres gate. Fristen til å uttale seg om planene er 27. mai. Styret vil skrive en uttalelse innen fristen hvor vi protesterer mot å legge taxiholdeplassen til Harald Hårfagres gate. Den enkelte beboer kan også gjerne si sin mening, slik etaten inviterer til.

Styrets begrunnelse er blant annet at taxiholdeplass genererer støy og utslipp, også om natten, til plage for våre beboere. Vi mener også at det er for trangt.

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Taxiholdeplass i Harald Hårfagres gate?