Informasjonsmøte om planene for Majorstuen stasjon, 22. mai kl 18:00

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte om planene for Majorstuen stasjon, 22. mai kl 18:00

Viktig melding – Tømming av boder innen 16. juni

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Viktig melding – Tømming av boder innen 16. juni

Presentasjon fra informasjonsmøte 17/4 2024

I forkant av sameiets årsmøtet 2024 ble det gitt en presentasjon, bl.a. om garasjeoppgradering. Presentasjonen kan lastes ned her:

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Presentasjon fra informasjonsmøte 17/4 2024

Sameiet Majorstutorvet – Valgkomiteen søker kandidater som varamedlem til styret

Valgkomiteen søker seksjonseiere i Sameiet Majorstutorvet som ønsker å stille som kandidat som varamedlem til styret på årsmøtet 17. april.

Fortrinnsvis søker valgkomiteen etter kandidater med tidligere erfaring knyttet til styrearbeid, og som ønsker å bidra til at Sameiet Majorstutorvet forblir et veldrevet sameie med godt bomiljø i årene fremover.

Styret har regelmessige møter (ca. hver måned). Når faste styremedlemmer fratrer styret, vil varamedlemmet være en naturlig kandidat som nytt fast styremedlem. Informasjon om styrets arbeid er tilgjengelig i årsmøteprotokollene som ligger tilgjengelig på sameiets hjemmeside (Årsmøteinformasjon | Sameiet Majorstutorvet). Hvis ønskelig, kan interesserte kandidater ta kontakt med styreleder på epost for ytterligere informasjon om styrets arbeid.

Interesserte kandidater bes ta kontakt med valgkomiteen på epost innen fredag 12. april (se kontaktinformasjon nedenfor), samt gi en kortfattet presentasjon av seg selv i eposten. Alle som melder sin interesse vil få tilbakemelding.

Vennlig hilsen valgkomiteen

Valgkomité:
Øyvind Rogne, H. Hårfagresgt 2 (oerogne@online.no)
Christian Stenseng, Gardeveien 17 (tilmeg1@gmail.com)

Styreleder: 
Terje Løwer, Gardeveien 17 (terje.lower@online.no)

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Sameiet Majorstutorvet – Valgkomiteen søker kandidater som varamedlem til styret

Infoskriv om Majorstuhjemmene, februar 2024

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Infoskriv om Majorstuhjemmene, februar 2024

Infoskriv om Majorstuhjemmene, oktober 2023

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Infoskriv om Majorstuhjemmene, oktober 2023

Infoskriv om Majorstuhjemmene, juni 2023

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Infoskriv om Majorstuhjemmene, juni 2023

Varslet evakueringsøvelse, onsdag 10. mai 2023 kl. 18:00

I henhold til informasjonsmøtet om brannvarslingsanlegget i forkant av Årsmøtet 2023 avholdt 29. mars ble det opplyst om at Styret i samarbeid med Driftsleder Maria Nikolaisen ønsker å gjennomføre en varslet evakueringsøvelse i løpet av våren. Denne evakueringsøvelsen vil bli gjennomført for både i Gardeveien 17 og Harald Hårfagres gate 2 onsdag 10. mai kl. 18:00.

Brannøvelsen vil bli gjennomført for å teste våre rutiner og spesielt rømningsveier. Husk at heisen ikke kan benyttes når brannalarmen har blitt utløst. Alle beboerne (med unntak av de som på forhånd har blitt varslet av Maria) må forlate leilighetene sine så snart brannalarmen
har gått og vi samles på avtalt møteplass ved brannevakuering (dvs. utenfor inngangene).

Ta brannsikkerheten på alvor! Vi ser fram til et godt samarbeid med alle beboerne i forbindelse med denne evakueringsøvelsen.

Ta kontakt med driftsleder Maria på 91887555 eller Jack (HMS-ansvarlig i Styret) på 90925644 dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Varslet evakueringsøvelse, onsdag 10. mai 2023 kl. 18:00

Infoskriv om Majorstuhjemmene, mars 2023

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Infoskriv om Majorstuhjemmene, mars 2023

Infoskriv om nye Majorstuen stasjon

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Infoskriv om nye Majorstuen stasjon