ÅRSMØTE 6. April 2022

Sameiet Majorstutorvet avholder ordinært årsmøte ONSDAG 6. APRIL 2022. Sameiet avholder i år et fysisk årsmøte. Tid og sted vil bli meddelt i innkallingen.

Frist for innlevering av saker til årsmøtet er 14. mars 2022.

Epost: styret@majorstutorvet.no

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for ÅRSMØTE 6. April 2022

Ny avtale med Altibox for TV og Internett

Vi har tegnet en ny avtale med Viken fiber/Altibox for TV og Internett, da den gamle avtalen utløp. Den nye avtalen har varighet i 36 mnd.

Abonnementet i den nye avtalen er endret, og det er mulig å velge 3 oppsett:


Hvis dere ikke gjør noen endringer, så vil Viken fiber sette opp det første oppsettet med hastighet 200/200 Mbps.

Prisen går opp med 50 kr pr mnd, men dette er inkludert i felleskostnadene.
De faste kanalene i TV-pakken skal være de samme som tidligere.

Viken fiber vil ta kontakt med beboere for å høre hva de vil ha i sin egen pakke.
Nb. Dere vil få egen faktura fra Viken fiber hvis dere velger noe annet en standard avtale som høyere hastigheter og ekstra tv-pakker.

Avtalen er gjeldene fra 01.04.2022

Kontakt Viken Fiber ved spørsmål, tlf. 21454500

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Ny avtale med Altibox for TV og Internett

Informasjonsskriv for Majorstuhjemmene

Vi har mottatt et nytt informasjonsskriv for Majorstuhjemmene for aktiviteter i perioden januar til april 2022.

Se vedlegg

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Informasjonsskriv for Majorstuhjemmene

Rehabilitering av taket på Politihøgskolen

Oppdatert informasjon fra Statsbygg:
Vedr. søppelhenting i Garderveien fra takprosjektet på Politihøgskolen vil det skje før kl 07 og etter kl 16 i hverdager.
Dette for å ikke hindre trafikk inn/ut til kontorlokaler på bakkeplan.
Henting av søppel skal ikke ta lang tid.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Rehabilitering av taket på Politihøgskolen

Navnbytte av regnskapsfører

Fakta Regnskap/ECIT Viken blir NORIAN Eiendomsforvaltning
Du vil i løpet av januar 2022 motta faktura med felleskostnader for januar 2022 fra NORIAN Eiendomsforvaltning

Se vedlegg for mer info

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Navnbytte av regnskapsfører

Majorstuhjemmene

Informasjon angående oppføring av nytt sykehjem i Trudvangveien.
Fremdriftsplan:
– Rivning frem til midten av januar
– Grunnarbeider og betongarbeider i grunn frem til sensommer 2022
– Prefabrikkert råbygg monteres fra høsten og frem mot over jul 2023.
– I 2023 vil arbeider med fasade, innvendige arbeider, og arbeider med utearealene foregå.
– Ferdigstillelse av prosjektet første del av 2024.

Se vedlegg for utfyllende informasjon

NB! Informasjon om arbeider 27.-29. desember.
Det ble i vedlegget over skrevet at Veidekke ikke planlegger for arbeider i
romjulen. Vi har nå mottatt kontramelding at de ser seg nødt til å arbeide i perioden 27.-29. desember.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Majorstuhjemmene

Arbeid med lift i G17 torsdag 25.11.2021

Veidekke vil henge opp 2 små tape(6cm x 6cm) med lift torsdag 25.11.2021 på hjørnet i G17 mot Majorstuhjemmene rett under takkanten. Disse vil bli brukt som siktepunkter samt vil gi varsler dersom det skulle skje bevegelser på bygget det står på.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Arbeid med lift i G17 torsdag 25.11.2021

Vannet skrus av i ca 20 min i HH2 en gang mellom kl 9-12 den 1 november

Det skal byttes stoppekran den 1 november i HH2 i leilighet 212 en gang mellom kl 9-12.
Bør ikke ta mer enn 20 min.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Vannet skrus av i ca 20 min i HH2 en gang mellom kl 9-12 den 1 november

Arbeider på Politihøgskolen og stenging av Gardeveien

Statsbygg og Politihøgskolen har nylig satt i gang byggearbeider for å rehabilitere taket på Skolebygningen og Gymsalen (gule mursteinsbygg).

For å komme til med stillas var det behov for å beskjære trærne mot Gardeveien.

Hvor lenge skal de holde på

Stillasbyggingen startet i uke 42, mens byggearbeidene vil starte ca i uke 46. Per dags dato er planlagt ferdigstillelse av arbeidet 01. sept 2022.

Siden det er et gammelt bygg, så er omfanget av nødvendige utbedringer og reparasjoner ukjent før man åpner takkonstruksjonen, så dette kan påvirke ferdigstillelsesdato.

Stenging av Gardeveien

Det er ikke planlagt permanent stenging av Gardeveien, men levering av materialer, og henting av avfall vil skje i Gardeveien.

For å minimere ulempene for naboer så har de tenkt å utføre dette med stenging av av gaten på et fast tidspunkt 1-2t, og 1-2 dager i uken.
Det vil være størst behov i starten når riveavfall skal kjøres vekk, så forhåpentligvis kan det være nok med 1 gang per uke største parten av tiden.

Når tidspunkt for stenging er avklart, så vil de henge opp informasjon om dette på byggegjerdet. De skal søke tilatelse mellom kl 7-9.
Ofte vil stenging kun være nødvendig i 30 min, men de vil åpne så fort det er mulig.

Hva skal utføres

Som nevnt så skal taket rehabiliteres. Gammel taktekking skal fjernes, eventuelle råteskader skal utbedres, de skal etterisoleres og bygges et nytt undertak.

Deretter skal hele taket kles med båndtekking, og det monteres nye beslag. I tillegg skal det utbedres skader på murfasaden øverst på gesimsen, og takvinduer skal byttes ut eller restaureres.
Arbeidene vil deles i 3 deler; først ut mot Slemdalsveien, så Gymsalen (lav del), og til slutt delen mellom Slemdalsveien og Gymsalen.

Støy

Arbeidene er ikke veldig støyene, men spesielt i forbindelse med riving så vil man kunne oppleve sjenerende støy.
Man må påregne å høre lyder av byggearbeider i hele perioden, men arbeidet vil holde seg innenfor kravene i støyforskriften.
Planlagt arbeidstid er fra 07.00-16.30 i hverdager, men det vil i perioder kunne påregnes arbeid til kl 19.00. Det er ikke planlagt arbeid på kveldstid eller i helger, dette vil eventuelt skje unntaksvis. Det vil ikke utføres støyende arbeider etter kl 16.30.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Arbeider på Politihøgskolen og stenging av Gardeveien

Majorstuhjemmene har fått facebook side

Majorstuhjemmene skal rives og gjenoppbygges til å bli et moderne langtidshjem med 120 beboerrom, dagsenter, kafe, sansehage, samt et torg for nabolaget.

Følg med på facebook: https://www.facebook.com/Majorstuhjemmene-110658138079624

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Majorstuhjemmene har fått facebook side