Arbeid med lift i G17 torsdag 25.11.2021

Veidekke vil henge opp 2 små tape(6cm x 6cm) med lift torsdag 25.11.2021 på hjørnet i G17 mot Majorstuhjemmene rett under takkanten. Disse vil bli brukt som siktepunkter samt vil gi varsler dersom det skulle skje bevegelser på bygget det står på.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Arbeid med lift i G17 torsdag 25.11.2021

Vannet skrus av i ca 20 min i HH2 en gang mellom kl 9-12 den 1 november

Det skal byttes stoppekran den 1 november i HH2 i leilighet 212 en gang mellom kl 9-12.
Bør ikke ta mer enn 20 min.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Vannet skrus av i ca 20 min i HH2 en gang mellom kl 9-12 den 1 november

Arbeider på Politihøgskolen og stenging av Gardeveien

Statsbygg og Politihøgskolen har nylig satt i gang byggearbeider for å rehabilitere taket på Skolebygningen og Gymsalen (gule mursteinsbygg).

For å komme til med stillas var det behov for å beskjære trærne mot Gardeveien.

Hvor lenge skal de holde på

Stillasbyggingen startet i uke 42, mens byggearbeidene vil starte ca i uke 46. Per dags dato er planlagt ferdigstillelse av arbeidet 01. sept 2022.

Siden det er et gammelt bygg, så er omfanget av nødvendige utbedringer og reparasjoner ukjent før man åpner takkonstruksjonen, så dette kan påvirke ferdigstillelsesdato.

Stenging av Gardeveien

Det er ikke planlagt permanent stenging av Gardeveien, men levering av materialer, og henting av avfall vil skje i Gardeveien.

For å minimere ulempene for naboer så har de tenkt å utføre dette med stenging av av gaten på et fast tidspunkt 1-2t, og 1-2 dager i uken.
Det vil være størst behov i starten når riveavfall skal kjøres vekk, så forhåpentligvis kan det være nok med 1 gang per uke største parten av tiden.

Når tidspunkt for stenging er avklart, så vil de henge opp informasjon om dette på byggegjerdet. De skal søke tilatelse mellom kl 7-9.
Ofte vil stenging kun være nødvendig i 30 min, men de vil åpne så fort det er mulig.

Hva skal utføres

Som nevnt så skal taket rehabiliteres. Gammel taktekking skal fjernes, eventuelle råteskader skal utbedres, de skal etterisoleres og bygges et nytt undertak.

Deretter skal hele taket kles med båndtekking, og det monteres nye beslag. I tillegg skal det utbedres skader på murfasaden øverst på gesimsen, og takvinduer skal byttes ut eller restaureres.
Arbeidene vil deles i 3 deler; først ut mot Slemdalsveien, så Gymsalen (lav del), og til slutt delen mellom Slemdalsveien og Gymsalen.

Støy

Arbeidene er ikke veldig støyene, men spesielt i forbindelse med riving så vil man kunne oppleve sjenerende støy.
Man må påregne å høre lyder av byggearbeider i hele perioden, men arbeidet vil holde seg innenfor kravene i støyforskriften.
Planlagt arbeidstid er fra 07.00-16.30 i hverdager, men det vil i perioder kunne påregnes arbeid til kl 19.00. Det er ikke planlagt arbeid på kveldstid eller i helger, dette vil eventuelt skje unntaksvis. Det vil ikke utføres støyende arbeider etter kl 16.30.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Arbeider på Politihøgskolen og stenging av Gardeveien

Majorstuhjemmene har fått facebook side

Majorstuhjemmene skal rives og gjenoppbygges til å bli et moderne langtidshjem med 120 beboerrom, dagsenter, kafe, sansehage, samt et torg for nabolaget.

Følg med på facebook: https://www.facebook.com/Majorstuhjemmene-110658138079624

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Majorstuhjemmene har fått facebook side

Test av brannvarslingsanlegg

Mandag 18.10.2021 mellom kl 12:00 til 13:00 vil de bli foretatt test av brannvarslingsanlegg.

BEBOERE TRENGER IKKE Å GÅ UT AV BYGGET!

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Test av brannvarslingsanlegg

Majorstuhjemmene

Oslo kommune har nå kommet med noe mer informasjon angående riving og oppføring av nytt sykehjem i Trudvangveien:

– Innvendig sanering har startet denne uken(Uke 41) og vil ta ca 6 uker
– Riving ned til bakken vil skje i januar 2022
– Sykehjemmet ferdigstilles januar 2024
– De vil ha arbeidstid fra 07.00-19.00. Mest aktivitet frem til 16.00
– De vil etablere en facebook side med info
– De vil bruke vann for å redusere støv
– Multiconsult vil foreta målinger, blant annet for å holde øye med setningsproblemer

Sameiet Majorstutorvet har også engasjert en egen teknisk rådgiver/bygg ingeniør som vil foreta egne kontroller.

Anbefaler de som er interessert å følge saken på følgende link:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202020520

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Majorstuhjemmene

Majorstuhjemmene

Ønsker du å være med på nabomøte som Oslo kommune holder angående riving ved Majorstuhjemmene?
Alle som er interessert kan være med på Teams møtet som er 13.10.2021 1700-1730

Beklager sen informasjon om dette, men vi fikk selv invitasjon 11.10.2021 kl 08:56

Klikk på link under for å bli med i møtet.

Klikk her for å bli med i møtet(Linken er fjernet pga møtet er over)

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Majorstuhjemmene

Søppelkasser

Søppel skal kastes inne på søppelrommet, og ikke ute i søppelkassene i postrommet!

Sameiet har nå inngått avtale med «Ren Dunk» om jevnlig renhold av avfallsbeholderne våre, men det er fortsatt viktig at ALLE poser knytes godt igjen.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Søppelkasser

Håndakene på vinduene i oppgangene er fjernet for å hindre at beboere glemmer å lukke de.

Vi har hatt tilfeller der dette har medført at regnvann har kommet inn i oppgangen.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Håndakene på vinduene i oppgangene er fjernet for å hindre at beboere glemmer å lukke de.

Oslo kommune / Støy

Oslo kommune driver stadig med støyende arbeider i området.

Her er en lenke til Oslo kommunes varslingstjeneste for støyende arbeider, der dere kan legge inn en klage.

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/stoy/klage-pa-stoy/#toc-1

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Oslo kommune / Støy