Arbeider på Politihøgskolen og stenging av Gardeveien

Statsbygg og Politihøgskolen har nylig satt i gang byggearbeider for å rehabilitere taket på Skolebygningen og Gymsalen (gule mursteinsbygg).

For å komme til med stillas var det behov for å beskjære trærne mot Gardeveien.

Hvor lenge skal de holde på

Stillasbyggingen startet i uke 42, mens byggearbeidene vil starte ca i uke 46. Per dags dato er planlagt ferdigstillelse av arbeidet 01. sept 2022.

Siden det er et gammelt bygg, så er omfanget av nødvendige utbedringer og reparasjoner ukjent før man åpner takkonstruksjonen, så dette kan påvirke ferdigstillelsesdato.

Stenging av Gardeveien

Det er ikke planlagt permanent stenging av Gardeveien, men levering av materialer, og henting av avfall vil skje i Gardeveien.

For å minimere ulempene for naboer så har de tenkt å utføre dette med stenging av av gaten på et fast tidspunkt 1-2t, og 1-2 dager i uken.
Det vil være størst behov i starten når riveavfall skal kjøres vekk, så forhåpentligvis kan det være nok med 1 gang per uke største parten av tiden.

Når tidspunkt for stenging er avklart, så vil de henge opp informasjon om dette på byggegjerdet. De skal søke tilatelse mellom kl 7-9.
Ofte vil stenging kun være nødvendig i 30 min, men de vil åpne så fort det er mulig.

Hva skal utføres

Som nevnt så skal taket rehabiliteres. Gammel taktekking skal fjernes, eventuelle råteskader skal utbedres, de skal etterisoleres og bygges et nytt undertak.

Deretter skal hele taket kles med båndtekking, og det monteres nye beslag. I tillegg skal det utbedres skader på murfasaden øverst på gesimsen, og takvinduer skal byttes ut eller restaureres.
Arbeidene vil deles i 3 deler; først ut mot Slemdalsveien, så Gymsalen (lav del), og til slutt delen mellom Slemdalsveien og Gymsalen.

Støy

Arbeidene er ikke veldig støyene, men spesielt i forbindelse med riving så vil man kunne oppleve sjenerende støy.
Man må påregne å høre lyder av byggearbeider i hele perioden, men arbeidet vil holde seg innenfor kravene i støyforskriften.
Planlagt arbeidstid er fra 07.00-16.30 i hverdager, men det vil i perioder kunne påregnes arbeid til kl 19.00. Det er ikke planlagt arbeid på kveldstid eller i helger, dette vil eventuelt skje unntaksvis. Det vil ikke utføres støyende arbeider etter kl 16.30.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.